TITJUR Scandic Distilleries/OHMI-Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER) Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 18 september 2012. # Scandic Distilleries SA tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). # Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk BÜRGER - Ouder gemeenschapswoordmerk Bürgerbräu - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009. # Zaak T-460/11.