Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 60/2011 van 1 juli 2011 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst