Raadpleging toegestaan door de Raad uit hoofde van artikel 6, lid 1, van Beschikking nr. 528/76/EGKS van de Commissie van 25 februari 1976 betreffende een communautaire regeling voor de steunmaatregelen van de Lid-Staten ten behoeve van de kolenmijnindustrie, over de financiële maatregelen van de Lid-Staten ten gunste van de steenkolenmijnbouw in 1980