85/35/EEG: Beschikking van de Commissie van 10 december 1984 waarbij de status van bepaalde delen van het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland ten aanzien van klassieke varkenspest tijdelijk wordt geschorst