Verordening (EEG) nr. 2269/87 van de Commissie van 29 juli 1987 houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van kersen van oorsprong uit Hongarije