SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 1624/83 VAN DE HEER GEORGE PATTERSON AAN DE COMMISSIE: TOEPASSING VAN DE RICHTLIJN-VREDELING OP OVERHEIDS- EN ANDERE OPENBARE LICHAMEN