Zaak C-121/12 P: Hogere voorziening ingesteld op 5 maart 2012 door Bernhard Rintisch tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 16 december 2011 in zaak T-109/09, Bernhard Rintisch/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)