Verordening (EEG) nr. 2097/88 van de Commissie van 14 juli 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3143/85 betreffende de afzet tegen verlaagde prijs van interventieboter bestemd voor onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcentraat