Kennisgeving ter attentie van de personen en entiteiten ten aanzien waarvan de beperkende maatregelen in Besluit 2010/639/GBVB van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit 2012/171/GBVB van de Raad, en in Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 265/2012 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus van toepassing zijn