Bericht van verkoop bij inschrijving gehouden door het „Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung" met het oog op de verkoop van ongeveer 27 960 ton kool- en raapzaad uit de interventieperiode 1980/1981