2012/151/EU: Besluit van de Europese Raad van 1 maart 2012 houdende verkiezing van de voorzitter van de Europese Raad