Schriftelijke vraag E-8977/10 Riikka Manner (ALDE) aan de Commissie. Demografische veranderingen — De invloed op regio's en de doelstellingen van Europa 2020