Verordening (EEG) nr. 363/82 van de Commissie van 17 februari 1982 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer voor de zevenentwintigste deelinschrijving voor ruwe suiker krachtens Verordening (EEG) nr. 2235/81