Schriftelijke vraag E-010252/11 Anna Rosbach (ECR) aan de Commissie. Status van de zogeheten vuilvisprojecten