Schriftelijke vraag E-3841/10 Bernd Lange (S&D) aan de Commissie. Classificatie van blokken staal conform de REACH-verordening