Verordening (EEG) nr. 1693/78 van de Commissie van 18 juli 1978 houdende vaststelling van de wereldmarktprijs voor kool- en raapzaad