Verordening (EEG) nr. 504/82 van de Commissie van 3 maart 1982 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm