RESOLUTIE HOUDENDE ADVIES VAN HET EUROPESE PARLEMENT INZAKE DE VOORSTELLEN VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN AAN DE RAAD VOOR