VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD TOT WIJZIGING VAN RICHTLIJN 69/169/EEG IN VERBAND MET VERHOGING, IN REELE TERMEN, VAN DE VRIJSTELLINGEN VOOR HET VERKEER BINNEN DE GEMEENSCHAP