Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van een tweede programma voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de uraniumprospectie en -winning voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie