Zaak 38/81: Verzoek om een prejudiciële beslissing, gedaan bij beschikking van het Bundesgerichtshof van 29 januari 1981 in het geding tussen de Firma Effer SpA en de octrooiadvocaat Dipl.-Ing. Hans-Joachim Kantner