WETGEVINGSRESOLUTIE (eerste lezing) houdende advies van het Europese Parlement inzake het voorstel van de Commissie van de Europese Gemeenschappen aan de Raad voor een richtlijn tot wijziging van richtlijn 84/538/EEG betreffende de ondderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten inzake het toelaatbare geluidsvermogensniveau van gazonmaaimachines