Schriftelijke vraag E-0590/10 van Georgios Toussas (GUE/NGL) aan de Commissie. Boerenmanifestaties in Griekenland tegen het GLB