ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE INZAKE HET VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE RAAD TOT HERZIENING VOOR HET JAAR 1987 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK VOOR DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE EN VOOR DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP UIT TE VOEREN ONDERZOEKPROGRAMMA ( 1984-1987 )