Verordening (EEG) nr. 863/88 van de Commissie van 30 maart 1988 houdende vaststelling voor de maand april 1988 van het bedrag van de in Spanje toegepaste bijdrage voor de produkten waarvoor de controleregeling met betrekking tot de prijzen geldt