Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#DERDE DEEL - HET BELEID EN INTERN OPTREDEN VAN DE UNIE#TITEL XI - HET EUROPEES SOCIAAL FONDS#Artikel 162#(oud artikel 146 VEG)