SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 1476/82 VAN DE HEER XAVIER DENIAU AAN DE COMMISSIE: BESTEDING VAN DE ALS HULP AAN NIET- GEASSOCIEERDE ONTWIKKELINGSLANDEN TOEGEKENDE KREDIETEN IN DE BOEKJAREN 1976 T/M 1982