Schriftelijke vraag E-4307/07 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Steun vervoer en communicatie Azoren