Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2160/2003 ( 2003. gada 17. novembris ) par salmonellas un dažu citu pārtikā sastopamu zoonozes īpašu izraisītāju kontroli