Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2160/2003, 17. november 2003 , salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta