Schriftelijke vraag E-009276/11 Karl-Heinz Florenz (PPE) aan de Commissie. Raadpleging/milieueffectbeoordeling (Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten)