Schriftelijke vraag E-003649/11 Dominique Vlasto (PPE) aan de Commissie. Vaststelling van de olie- en gasprijzen