Verordening (EEG) nr. 3359/87 van de Commissie van 9 november 1987 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd