RESOLUTIE INZAKE EEN COMMUNAUTAIR PROGRAMMA TER STIMULERING VAN DE WERKGELEGENHEID IN DE PROBLEEMGEBIEDEN