Schriftelijke vraag P-2821/10 van Andrzej Grzyb (PPE) aan de Commissie. Verordening verticale overeenkomsten in de motorvoertuigensector