86/449/EEG: Besluit van de Raad van 8 september 1986 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling houdende voorlopige toepassing, met ingang van 16 juni 1986, van de Overeenkomst houdende tweede wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Guinee-Bissau betreffende de visserij voor de kust van Guinee-Bissau