VRAAG NO 30 VAN DE HEER HUME (H-373/82) AAN DE COMMISSIE: ONDERZOEK VAN DE COMMISSIE NAAR DE SOCIALE VERORDENINGEN VOOR HET WEGVERVOER (VERORDENINGEN 543/69 EN 1463/70)