Schriftelijke vraag E-5002/10 Silvia-Adriana Ţicău (S&D) aan de Commissie. Deelname van Kroatië aan het uitvoeren van projecten in het kader van de Europese strategie voor de Donau-regio