Verordening (EEG) nr. 1148/84 van de Commissie van 26 april 1984 tot vaststelling, voor Groot-Brittannië, van het bedrag van de variabele slachtpremie voor schapen en van de bedragen die moeten worden geheven op produkten bij het verlaten van dit grondgebied