Schriftelijke vraag E-8165/10 Thijs Berman (S&D) aan de Commissie. Het SSTCBP