Schriftelijke vraag E-010358/11 Konstantinos Poupakis (PPE) aan de Commissie. Versterking van wetgeving ter bescherming van consument tegen illegale pandjeshuizen