ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Zpravodajka: Tanja Fajon