83/314/EEG: Beschikking van de Commissie van 8 februari 1983 betreffende een door de Belgische Regering aan de vissers toegekende brandstofsubsidie (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)