Resolutie betreffende de vervulling door de Commissie van de voorwaarden als vervat in de resolutie van het Parlement van 7 april 1987 tot opschorting van de kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 1985