Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6617 – Baycliffe/Trafigura/Blue Ocean) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG