Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 71, 20 maart 1975