Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 13 juli 2011.$