80/798/EEG: Beschikking van de Commissie van 25 juli 1980 betreffende maatregelen ter bescherming van de gezondheid ten aanzien van de invoer van bepaalde soorten vers vlees uit de staat Rio Grande do Sul, Brazilië