Geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor AtoomenergieTITEL II - Bepalingen ter bevordering van de vooruitgang op het gebied van de kernenergieHOOFDSTUK 1 - ONTWIKKELING VAN HET ONDERZOEKArtikel 7