Mededeling van de Commissie krachtens artikel 9, lid 9, van Verordening (EEG) nr. 3420/83 van de Raad van 14 november 1983